گيت های کنترل تردد به عنوان يکی از راهکار های کاربردی و مناسب جهت کنترل و محدود نمودن ورودی هر مجموعه می باشد. استفاده از اين گيت ها در مديريت هوشمند حضورو غياب و کنترل دسترسی بسيار مفيد خواهد بود.

گيت كنترل تردد به همراه سيستم کنترل دسترسی متداول ترين سيستم جهت کنترل و بازرسی ورود و خروج افراد در اماكنی از قبيل فرودگاه ها، دانشگاه ها، سالن های همایش وكنفرانس، ورودی اماكن و ادارات دولتی، مدخل ورودی دفاتر مقامات عالی رتبه، خروجی انبارها و كارگاه ها و … استفاده شود كه این نوع كنترل تردد جهت ایجاد محیطی امن و قابل اطمینان امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

 

گيت های کنترل تردد را از لحاظ کاربرد می توان به گروه های زير تقسيم بندی نمود:

1-گيت کنترل تردد فلزي سه اهرمی

2-گيت کنترل تردد شيشه ای

3-گيت کنترل تردد تمام قد

4-گيت کنترل تردد اتوماتیک باله ای

در حال ارسال
نظرات کاربر
3.75 (4 رای)