معرفی سیستم کنترل دسترسی

سیستم کنترل دسترسی متشکل از سخت افزار و نرم افزار جهت ایجاد محدودیت تردد به اماکن خاص می باشد.
این سیستم با ایجاد فضای امن و محدود کردن دسترسی افراد به هر مجموعه، اجازه سوءاستفاده را به حداقل ممکن می رساند. این امر از آنجا مورد اهمیت قرار می گیرد که اطلاعات تردد افرد در هر قسمتی ثبت گردیده و می توان با اطمینان از تردد های افرد مختلف گزارشات دقیق به دست آورد.
در این سیستم با استفاده از نرم افزار و سخت افزار و محدود کننده های فیزیکی نظیر قفل برقی و گیت ها اعمال کنترلی حاصل میگردد.

در حال ارسال
نظرات کاربر
3.33 (3 رای)
به بالا بروید